Leden


Er zijn momenteel een 20-tal leden.

Het lidgeld voor één jaar wordt meestal betaald op de algemene vergadering in de maand mei.

Het lidgeld is verdeeld in 3 tarieven :

Seniors € 80,00
Recreanten € 40,00
Jeugd € 40,00

Aspirant-leden mogen enkele keren komen oefenen alvorens te beslissen om al dan niet lid te worden.
Wie tijdig betaalt krijgt een korting van 10 euro. Nieuwe leden krijgen deze korting altijd.
Vanaf het tweede gezinslid is er een extra korting van 10 euro.

Er is eveneens een mogelijkheid tot afbetaling. Er dient dan een eerste betaling van 15 euro te gebeuren, gevolgd door maandelijkse betalingen van 5 euro.